@Wabnic - 2017

Zakładanie spółki komandytowej

 

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością komandytowa to kolejna coraz większą zyskująca popularność spółka. Nie bez powodu. Spółka komandytowa jest jedną ze spółek osobowych, w której wobec wierzycieli, odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania, co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Jest to istota spółki, którą wykorzystuje się wprowadzając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki komandytowej w charakterze komplementariusza. W konsekwencji to spółka z o.o. (jako komplementariusz) będzie odpowiadała za zobowiązania spółki komandytowej swoim własnym majątkiem, a nie konkretna osoba fizyczna i to dopiero wtedy gdy egzekucja przeciwko spółce komandytowej okaże się bezskuteczna – w całości lub w części. Odpowiedzialności tej nie poniosą wspólnicy sp. z o.o. Należy jednak pamiętać, że gdyby majątek spółki z o.o. nie wystarczył na pokrycie zobowiązań spółki komandytowej, w grę może wchodzić odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. Struktura ta pozwala na odgórne rozłożenie wysokości ponoszonego ryzyka gospodarczego. Następuje to poprzez odpowiednie ustalenie wysokości sum komandytowych dla komandytariuszy oraz kapitału zakładowego spółki z o. o., która będzie komplementariuszem spółki komandytowej (nie mniej niż 5.000 zł).

Kolejną zaletą spółki z o.o. komandytowej jest opodatkowanie. Podobnie jak pozostałe spółki osobowe, nie jest ona opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych. Zatem w przeciwieństwie do przychodów spółek kapitałowych przychód spółki komandytowej jest opodatkowany tylko jeden raz. Warto również podkreślić, iż samo wniesienie przez spółkę z o.o. aportem przedsiębiorstwa tej spółki do spółki komandytowej jest dla spółki z o.o. neutralne podatkowo.

Struktura spółki z o.o. komandytowej jawi się jako bardzo atrakcyjna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Pamiętać jednak należy, że nie jest atrakcyjna dla wszystkich. Z uwagi na konieczność prowadzenia pełnej księgowości, koszty powstania i rejestracji obu spółek nie jest skierowana do spółek mało aktywnych, generujących niewielkie obroty i przychody, ani dla tych spółek, które wszystkie przychody przeznaczają na inwestycje. Z całą pewnością należy jednak rozważyć zastosowanie tej konstrukcji przy planowaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zainteresowanych pomocą przy zakładaniu Spółki z o.o. komandytowej zachęcamy do kontaktu. VIMbiuro w Opolu pomaga przy podejmowaniu decyzji dotyczących szczegółów umowy spółki, podpowiadamy najlepsze rozwiązania dla potrzeb klientów. Opracowujemy umowy spółek, przygotowujemy pełną dokumentację do rejestracji w KRS, US, GUS, ZUS.

Służymy naszym biurem wirtualnym, księgowością, doradztwem prawnym

Dalsze informacje pod numerem telefonu +48 692 353 297